dot
dot
dot
dot
เว็บไซต์หน่วยงาน
dot
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletกองบัญชาการกองทัพไทย
bulletกองทัพบก
bulletกองทัพภาคที่ ๑
bulletพล.ร.๙
bulletจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี
bulletกรมทหารราบที่ ๑๙
bulletร.๑๙ พัน.๑
bulletร.๑๙ พัน.๓


FACEBOOK PAGE ร.19 พัน.2


กิจกรรมภายในหน่วย


๓ ต.ค.๕๕ พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.พล.ร.๙

วันที่ ๓ ตุลาคม 2555 เวลา ๐๙.๕๙ น. พันโท วินิจ สว่างเนตร ผบ.ร.๑๙ พัน.๒ ได้นำกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหาร เข้าร่วมพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ ระหว่าง พลตรี ภาณุวัชร นาควงษม์ รองแม่ทัพภาคที่ ๑ อดีต ผบ.พล.ร.๙ กับ พลตรี ไพโรจน์ ทองมาเอง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ อดีต รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๕ โดยมีกำลังพลของกองพลทหารราบที่ ๙ เข้าร่วมพิธี ณ สนามมหาสุรสิงหนาท พล.ร.๙

๒๘ ก.ย.๕๕ เลี้ยงสังสรรค์ให้กับกำลังพลเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. พันโท วินิจ สว่างเนตร ผบ.ร.๑๙ พัน.๒ ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้กับกำลังพลที่เกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี ๒๕๕๖ ณ  เพชรไพลินรีสอร์ท ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จว.กาญจนบุรี

 

๒๘ ก.ย.๕๕ พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๔๙ น. พันโท วินิจ สว่างเนตร ผบ.ร.๑๙ พัน.๒ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับกำลังพลที่ร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ห้องอบรม กองร้อยอาวุธเบาที่ ๑

๒๖ ก.ค.๕๕ พิธีประดับเครื่องหมายยศ/โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๔๙ น. พันโท วินิจ สว่างเนตร ผบ.ร.๑๙ พัน.๒ ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนที่สูงขึ้น และกำลังพลเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมี พันเอก อดิศร โครพ ผบ.ร.๑๙ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารจ้าวพยัคฆ์ กรมทหารราบที่ ๑๙

๒๐ ก.ย.๕๕ คนไทยรักษ์แผ่นดิน แม่บ้านทหารบกค่ายสุรสีห์

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ พันโท วินิจ สว่างเนตร ผบ.ร.๑๙ พัน.๒ และสมาคมแม่บ้าน ร.๑๙ พัน.๒ ที่ผ่านอบรมหลักสูตร 'คนไทยรักษ์แผ่นดิน' รุ่นที่ ๑-๓ ร่วมกิจกรรมรวมพลังสร้างความสามัคคีคนไทยรักษ์แผ่นดิน ณ อาคารสุรสิงหนาท พล.ร.๙

[Go to top]