dot
dot
dot
dot
เว็บไซต์หน่วยงาน
dot
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletกองบัญชาการกองทัพไทย
bulletกองทัพบก
bulletกองทัพภาคที่ ๑
bulletพล.ร.๙
bulletจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี
bulletกรมทหารราบที่ ๑๙
bulletร.๑๙ พัน.๑
bulletร.๑๙ พัน.๓


FACEBOOK PAGE ร.19 พัน.2


๑๐ ส.ค.๕๕ พัฒนาวัดถ้ำเบญจรัตน์นคร อ.ไทรโยค

 

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ กำลังพลและครอบครัว ของ ร.๑๙ พัน.๒ ร่วมพัฒนาและทำความสะอาดวัดถ้ำเบญจรัตน์นคร ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยคจว.กาญจนบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

     

     

     

     
กิจกรรมภายในหน่วย

งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๕๖
ฝึกการเดินทางไกลประจำเดือน พ.ย. ๕๖
พบปะครอบครัวกำลังพล ประจำเดือน พ.ย.๕๖
แนะนำผู้บังคับบัญชา ร.๑๙ พัน.๒