dot
dot
dot
dot
เว็บไซต์หน่วยงาน
dot
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletกองบัญชาการกองทัพไทย
bulletกองทัพบก
bulletกองทัพภาคที่ ๑
bulletพล.ร.๙
bulletจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี
bulletกรมทหารราบที่ ๑๙
bulletร.๑๙ พัน.๑
bulletร.๑๙ พัน.๓


FACEBOOK PAGE ร.19 พัน.2


๒๐ พ.ค.๕๕ เยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๕๕

 

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.๑๙ พัน.๒ ได้ให้ญาติของทหารใหม่เยี่ยมทหารใหม่เป็นครั้งแรกของห้วงการฝึก ประจำปี ๒๕๕๕ ผลัดที่ ๑ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฝึกของทหารใหม่

     

     

     

     

    

    

    

     
กิจกรรมภายในหน่วย

งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๕๖
ฝึกการเดินทางไกลประจำเดือน พ.ย. ๕๖
พบปะครอบครัวกำลังพล ประจำเดือน พ.ย.๕๖
แนะนำผู้บังคับบัญชา ร.๑๙ พัน.๒