dot
dot
dot
dot
เว็บไซต์หน่วยงาน
dot
bulletกระทรวงกลาโหม
bulletกองบัญชาการกองทัพไทย
bulletกองทัพบก
bulletกองทัพภาคที่ ๑
bulletพล.ร.๙
bulletจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี
bulletกรมทหารราบที่ ๑๙
bulletร.๑๙ พัน.๑
bulletร.๑๙ พัน.๓


FACEBOOK PAGE ร.19 พัน.2


๓๐ มี.ค.๕๕ พิธีส่งชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก ร.๑๙

 

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พันเอก อดิศร โครพ ผบ.ร.๑๙ เป็นประธานในพิธีส่งชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก ของกรมทหารราบที่ ๑๙ เพื่อเข้าร่วมการทดสอบในระดับ ทบ. เื่ืพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการแข่งขันทดสอบ โดยมีตัวแทนจาก ร.๑๙ พัน.๒ จำนวน ๔ นาย ได้แก่

  • จ.ส.อ.จตุพล ทิพย์เม่ง
  • ส.อ.สุริยา เฉยไธสง
  • ส.อ.อนุพงษ์ กานะ  
  • ส.อ.เอกราช ปัญญาสิทธิชัย

     

     

     

     

     
กิจกรรมภายในหน่วย

งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๕๖
ฝึกการเดินทางไกลประจำเดือน พ.ย. ๕๖
พบปะครอบครัวกำลังพล ประจำเดือน พ.ย.๕๖
แนะนำผู้บังคับบัญชา ร.๑๙ พัน.๒